مقایسه محصول(1 از 4 کالا)

  • مزیت
  • دارای اپلیکاتور مویی، حاوی رنگدانه های غلیظ، دارای جلوه مات، با سرعت خشک شدن سریع